امروز

پنج شنبه, ۳ خرداد , ۱۳۹۷

  ساعت

۲۱:۵۵ بعد از ظهر

سایز متن   /

فروشگاه
ردیف کد کالا Multimedia عنوان شرح کیفیت قیمت ریال
۱ ۲۰۵۱ DVD SPAIN – BRAZIL THAILAND 2012 – FINAL – WORLD CUP عالی ۱۰۰۰۰۰
۲ ۲۰۵۲ DVD SPAIN – Italia THAILAND 2012 – WORLD CUP عالی ۱۰۰۰۰۰
۳ ۲۰۵۳ DVD SPAIN – Panama THAILAND 2012 – WORLD CUP عالی ۱۰۰۰۰۰
۴ ۲۰۵۴ DVD SPAIN – Russia THAILAND 2012 – WORLD CUP عالی ۱۰۰۰۰۰
۵ ۲۰۵۵ DVD BRAZIL – Argentina THAILAND 2012 – WORLD CUP عالی ۱۰۰۰۰۰
۶ ۲۰۵۶ DVD BRAZIL – Columbia THAILAND 2012 – WORLD CUP عالی ۱۰۰۰۰۰
۷ ۲۰۵۷ DVD BRAZIL – Panama THAILAND 2012 – WORLD CUP عالی ۱۰۰۰۰۰
۸ ۲۰۵۸ DVD Portugal –  Italia Euro 2014- Belgium عالی ۱۰۰۰۰۰
۹ ۲۰۵۹ DVD Tactic Futsal set plays – ۶۰ min ـ اسپرت ویدئو عالی ۱۰۰۰۰۰
۱۰ ۲۰۶۰ DVD Free Kick Futsal set plays – ۶۰ min ـ اسپرت ویدئو عالی ۱۰۰۰۰۰
۱۱ ۲۰۶۱ ۲ DVD Futsal Coaching Course Javier Lozano ـ تهران ـ ۴ ساعت ضعیف ۱۵۰۰۰۰
۱۲ ۲۰۶۲ DVD Futsal 2012 آموزش تکنیک، تاکتیک، شروع مجدد، گلری و … عالی ۱۰۰۰۰۰
۱۳ ۲۰۶۳ DVD Warming up Spain National team عالی ۱۰۰۰۰۰
۱۴ ۲۰۶۴ DVD Condition In Futsal Spain Clubs عالی ۱۰۰۰۰۰
۱۵ ۲۰۶۵ DVD Iran – Japan Asia 2014 – Final خیلی خوب ۸۰۰۰۰
۱۶ ۲۰۶۶ DVD Portugal –  Japan Thailand 2012 عالی ۱۰۰۰۰۰
۱۷ ۲۰۶۷ DVD Iran – Russia دوستانه ـ یزد ـ ۱۳۹۳ خیلی خوب ۸۰۰۰۰
۱۸ ۲۰۶۸ DVD Iran – Australia Asia 2014 ـ فقط ده دقیقه پایانی نیمه دوم خیلی خوب ۵۰۰۰۰
۱۹ ۲۰۶۹ DVD Iran – Russia دوستانه ـ ۱۸ مهر ۱۳۹۴ ـ ارومیه ضعیف ۵۰۰۰۰
۲۰ ۲۰۷۰ DVD
۲۱ ۲۰۷۱ DVD
۲۲ ۲۰۷۲ DVD کیامیدان ـ مستر اسپرت دسته اول بزرگسالان استان ـ سالن آتش­نشانی رشت۱۳۹۲ ضعیف ۵۰۰۰۰
۲۳ ۲۰۷۳ DVD کیامیدان ـ مارلیک رودبار لیگ دسته اول بزرگسالان گیلان ـ رودبار ـ ۱۳۹۳ خوب ۶۰۰۰۰
۲۴ ۲۰۷۴ DVD کیامیدان ـ ملوان بندرانزلی لیگ دسته اول بزرگسالان گیلان ـ شهدا لاهیجان ۱۳۹۳ خوب ۶۰۰۰۰
۲۵ ۲۰۷۴ DVD کیامیدان ـ سپیدرود آستانه دوستانه ـ سالن هلال احمر آستانه ـ ۱۳۹۲ خوب ۶۰۰۰۰
۲۶ ۲۰۷۵ DVD کیامیدان ـ سپیدرود آستانه دوستانه ـ سالن شهداء لاهیجان ـ ۱۳۹۲ خوب ۶۰۰۰۰
۲۷ ۲۰۷۶ DVD کیامیدان ـ مارلیک رودبار مسابقات امیدهای استان گیلان ـ سالن الغدیر ـ ۱۳۹۳ خوب ۶۰۰۰۰
۲۸ ۲۰۷۷ DVD ماهان قم ـ شهید منصوری لیگ برتر ۱۳۹۳ ـ فقط نیمه دوم خیلی خوب ۵۰۰۰۰
۲۹ ۲۰۷۸ DVD شهرداری رشت ـ قزوین مقدماتی لیگ دسته ۲ کشور ـ فروردین ۱۳۹۲ متوسط ۵۰۰۰۰
۳۰ ۲۰۷۹ DVD
۳۱ ۲۰۸۰ DVD مقاومت کرج ـ صدرا قم لیگ فوتسال مناطق امیدهای کشور ۱۳۹۴ خوب ۶۰۰۰۰
۳۲ ۲۰۸۱ DVD چای لاهیجان ـ زینبیه قزوین لیگ فوتسال مناطق امیدهای کشور ۱۳۹۴ ـ  نیمه اول خوب ۵۰۰۰۰
۳۳ ۲۰۸۲ DVD ملوانان لاهیجان ـ شعرباف لاهیگ فستیوال فوتسال نونهالان گیلان ـ ۱۳۹۴ ضعیف ۵۰۰۰۰
۳۴ ۲۰۸۳ DVD کیامیدان ـ دخانیات گیلان لیگ برتر فوتسال گیلان ـ ۱۳۹۴ ـ دور رفت ـ هفته ۱ خیلی خوب ۸۰۰۰۰
۳۵ ۲۰۸۴ DVD دخانیات گیلان ـ ه ف لنگرود لیگ برتر فوتسال گیلان ـ ۱۳۹۴ ـ دور رفت ـ هفته ۲ خوب ۶۰۰۰۰
۳۶ ۲۰۸۵ DVD کیامیدان ـ ه ف لنگرود لیگ برتر فوتسال گیلان ـ ۱۳۹۴ ـ دور رفت ـ هفته ۳ خیلی خوب ۸۰۰۰۰
۳۷ ۲۰۸۶ DVD کیامیدان ـ ه ف لوشان لیگ برتر فوتسال گیلان ـ ۱۳۹۴ ـ دور رفت ـ هفته ۴ خیلی خوب ۸۰۰۰۰
۳۸ ۲۰۸۷ DVD مهرآستان آستانه ـ ستارگان صومعه سرا لیگ برتر فوتسال گیلان ۱۳۹۵ ـ دور برگشت خوب ۸۰۰۰۰
۳۹ ۲۰۸۸ DVD مهرآستان آستانه ـ شاهین بندرانزلی لیگ برتر فوتسال گیلان ۱۳۹۵ ـ دور برگشت خوب ۸۰۰۰۰
۴۰ ۲۰۸۹ DVD دخانیات گیلان ـ ستارگان صومعه سرا لیگ برتر فوتسال گیلان ۱۳۹۵ خوب ۸۰۰۰۰
۴۱ ۲۰۹۰ DVD مارلیک رودبار ـ شاهد اسالم لیگ برتر فوتسال گیلان ۱۳۹۵ ضعیف ۸۰۰۰۰
۴۲ ۲۰۹۱ DVD کیامیدان لاهیجان ـ مهرآستان آستانه لیگ برتر فوتسال گیلان ۱۳۹۵ ـ دور رفت خوب ۸۰۰۰۰
۴۳ ۲۰۹۲ DVD کیامیدان لاهیجان ـ دخانیات گیلان لیگ برتر فوتسال گیلان ۱۳۹۵ ـ دور رفت خوب ۸۰۰۰۰
۴۴ ۲۰۹۳ DVD کیامیدان لاهیجان ـ ستارگان صومعه سرا لیگ برتر فوتسال گیلان ۱۳۹۵ ـ دور رفت خوب ۸۰۰۰۰
۴۵ ۲۰۹۴ DVD مولدینگ فومن ـ کیامیدان لاهیجان لیگ برتر فوتسال گیلان ۱۳۹۵ ـ دور رفت متوسط ۸۰۰۰۰
۴۶ ۲۰۹۵ DVD کیامیدان لاهیجان ـ مولدینگ فومن لیگ برتر فوتسال گیلان ۱۳۹۵ ـ دور برگشت خوب ۸۰۰۰۰
۴۷ ۲۰۹۶ DVD کیامیدان لاهیجان ـ قوی سپید بندرانزلی لیگ برتر فوتسال گیلان ۱۳۹۵ ـ دور رفت خوب ۸۰۰۰۰
۴۸ ۲۰۹۷ DVD مهرآستان آستانه ـ کیامیدان لاهیجان لیگ برتر فوتسال گیلان ۱۳۹۵ ـ دور برگشت متوسط ۸۰۰۰۰
۴۹ ۲۰۹۸ DVD کیامیدان لاهیجان ـ عقاب لنگرود لیگ برتر فوتسال گیلان ۱۳۹۵ ـ دور رفت خوب ۸۰۰۰۰
۵۰ ۲۰۹۹ DVD عقاب لنگرود ـ مهرآستان آستانه لیگ برتر فوتسال گیلان ۱۳۹۵ ـ دور برگشت متوسط ۸۰۰۰۰
۵۱ ۲۱۰۰ DVD عقاب لنگرود ـ دخانیات گیلان لیگ برتر فوتسال گیلان ۱۳۹۵ ـ دور رفت متوسط ۸۰۰۰۰
۵۲ ۲۱۰۱ DVD جوانان کیامیدان ـ جوانان شهدای سادات محله دی ماه ۱۳۹۵ ـ بازی دوستانه خوب ۸۰۰۰۰
۵۳ ۲۱۰۲ DVD شهید درود رودسر ـ همیاری لنگرود بهمن ۱۳۹۵ ـ قهرمانی جوانان استان منطقه شرق ـ سالن ۲۲ بهمن لنگرود متوسط ۸۰۰۰۰
۵۴ ۲۱۰۳ DVD شعرباف لاهیگ ـ همیاری لنگرود بهمن ۱۳۹۵ ـ قهرمانی جوانان استان منطقه شرق ـ سالن ۲۲ بهمن لنگرود متوسط ۸۰۰۰۰
۵۵ ۲۱۰۴ DVD قایقران لنگرود ـ همیاری لنگرود بهمن ۱۳۹۵ ـ قهرمانی جوانان استان منطقه شرق ـ سالن ۲۲ بهمن لنگرود متوسط ۸۰۰۰۰
۵۶ ۲۱۰۵ DVD قایقران لنگرود ـ شهید درود رودسر بهمن ۱۳۹۵ ـ قهرمانی جوانان استان منطقه شرق ـ سالن ۲۲ بهمن لنگرود متوسط ۸۰۰۰۰
۵۷ ۲۱۰۶ DVD کیامیدان لاهیجان ـ همیاری لنگرود بهمن ۱۳۹۵ ـ قهرمانی جوانان استان منطقه شرق ـ سالن ۲۲ بهمن لنگرود متوسط ۸۰۰۰۰
۵۸ ۲۱۰۷ DVD کیامیدان لاهیجان ـ شهید درود رودسر بهمن ۱۳۹۵ ـ قهرمانی جوانان استان منطقه شرق ـ سالن ۲۲ بهمن لنگرود متوسط ۸۰۰۰۰
۵۹ ۲۱۰۸ DVD کیامیدان لاهیجان ـ همیاری سیاهکل دی ماه ۱۳۹۵ ـ دوستانه  ـ سالن شهداء لاهیجان خوب ۸۰۰۰۰
۶۰ ۲۱۰۹ DVD کیامیدان لاهیجان ـ قایقران لنگرود بهمن ۱۳۹۵ ـ قهرمانی جوانان استان منطقه شرق ـ سالن ۲۲ بهمن لنگرود متوسط ۸۰۰۰۰
۶۱ ۲۱۱۰ DVD کیامیدان لاهیجان ـ شعرباف لاهیگ لاهیجان بهمن ۱۳۹۵ ـ قهرمانی جوانان استان منطقه شرق ـ سالن ۲۲ بهمن لنگرود متوسط ۸۰۰۰۰
۶۲ ۲۱۱۱ DVD جوانان کیامیدان ـ چای لاهیجان اسفند ۱۳۹۵ ـ قهرمانی امیدهای استان ـ سالن کارگران صومعه سرا متوسط ۸۰۰۰۰
۶۳ ۲۱۱۲ DVD آرمین آستارا ـ‌ صالحین شیخ محله اسفند ۱۳۹۵ ـ قهرمانی امیدهای استان ـ سالن کارگران صومعه سرا ـ فقط نیمه اول متوسط ۸۰۰۰۰
۶۴ ۲۱۱۳ DVD جوانان کیامیدان ـ دژ کسما فروردین ۱۳۹۶ ـ قهرمانی امیدهای استان ـ سالن کارگران صومعه سرا متوسط ۸۰۰۰۰
۶۵ ۲۱۱۴ DVD کیامیدان لاهیجان ـ شعرباف لاهیگ لاهیجان فروردین ۱۳۹۶ ـ قهرمانی امیدهای استان ـ سالن کارگران صومعه سرا متوسط ۸۰۰۰۰
۶۶ ۲۱۱۵ DVD مقاومت گیلان ـ شعرباف لاهیگ فروردین ۱۳۹۶ ـ قهرمانی امیدهای استان ـ سالن کارگران صومعه سرا ـ نیمه اول و ده دقیقه از نیمه دوم متوسط ـ ـ
۶۷ ۲۱۱۶ DVD مقاومت گیلان ـ صالحین شیخ محله فروردین ۱۳۹۶ ـ قهرمانی امیدهای استان ـ سالن کارگران صومعه سرا متوسط ۸۰۰۰۰
۶۸ ۲۱۱۷ DVD کیامیدان لاهیجان ـ ملوان بندرانزلی لیگ دسته یک گیلان ـ ۱۳۹۳ خوب ۵۰۰۰۰
۶۹ ۲۱۱۸ DVD ملوان بندرانزلی ـ شهید کریمی لاهیجان لیگ دسته یک گیلان ـ ۱۳۹۳ ضعیف ـ ـ
۷۰ ۲۱۱۹ DVD کیامیدان لاهیجان ـ مقاومت گیلان ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ ـ نیمه نهایی جوانان استان در سالن شهداء لاهیجان خوب ۱۰۰۰۰۰
۷۱ ۲۱۲۰ فایل IRAN – JAPAN AFC Futsal CHAMPIONSHIP 2014 – FINAL خوب ۴۰۰۰۰
۷۲ ۲۱۲۱ فایل IRAN – IRAQ AFC Futsal CHAMPIONSHIP 2016 خوب ۴۰۰۰۰
۷۳ ۲۱۲۲ فایل IRAN – UZBEKISTAN AFC Futsal CHAMPIONSHIP 2016 – FINAL خوب ۴۰۰۰۰
۷۴ ۲۱۲۳ فایل بارسلونا ـ مگنوس جام باشگاه های جهان ـ قطر ۲۰۱۶ خوب ۴۰۰۰۰
۷۵ ۲۱۲۴ فایل تاسیسات دریایی ایران ـ بارسلونا جام باشگاه های جهان ـ قطر ۲۰۱۶ خوب ۴۰۰۰۰
۷۶ ۲۱۲۵ فایل تاسیسات دریایی ایران ـ کارلوس باربوسا جام باشگاه های جهان ـ قطر ۲۰۱۶ خوب ۴۰۰۰۰
۷۷ ۲۱۲۶ فایل مگنوس ـ کارلوس باربوسا فینال جام باشگاه های جهان ـ قطر ۲۰۱۶ خوب ۴۰۰۰۰
۷۸ ۲۱۲۷ DVD RUSSA-KAGHAZESTAN EUROPANSHIP 2016 خوب ۵۰۰۰۰
۷۹ ۲۱۲۸ DVD SPAIN -KAGHAZESTAN EUROPANSHIP 2016 ـ نیمه نهایی خوب ۵۰۰۰۰
۸۰ ۲۱۲۹ DVD RUSSA- SPAIN EUROPANSHIP 2016 – FINAL خوب ۵۰۰۰۰
۸۱ ۲۱۳۰ DVD شهروند ساری ـ گیتی پسند اصفهان لیگ برتر فوتسال ایران ـ ‌۱۳۹۵ خوب ۵۰۰۰۰
۸۲ ۲۱۳۱ MP4 ARG-EGY COLOMBIA 2016 – WORLD CUP خوب ۴۰۰۰۰
۸۳ ۲۱۳۲ MP4 ARG-POR COLOMBIA 2016 – WORLD CUP خوب ۴۰۰۰۰
۸۴ ۲۱۳۳ MP4 AZE-POR COLOMBIA 2016 – WORLD CUP خوب ۴۰۰۰۰
۸۵ ۲۱۳۴ MP4 ESP-KZA COLOMBIA 2016 – WORLD CUP خوب ۴۰۰۰۰
۸۶ ۲۱۳۵ MP4 IRAN-AZE COLOMBIA 2016 – WORLD CUP خوب ۴۰۰۰۰
۸۷ ۲۱۳۶ MP4 IRAN-BRA COLOMBIA 2016 – WORLD CUP خوب ۴۰۰۰۰
۸۸ ۲۱۳۷ MP4 IRAN-RUS COLOMBIA 2016 – WORLD CUP خوب ۴۰۰۰۰
۸۹ ۲۱۳۸ MP4 IRAN-SPN COLOMBIA 2016 – WORLD CUP خوب ۴۰۰۰۰
۹۰ ۲۱۳۹ MP4 IRAN – MOROCCO COLOMBIA 2016 – WORLD CUP خوب ۵۰۰۰۰
اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

Translate(زبان) »
قالب قالب پوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته دانا ارتباطات لاهیج