گزارش سکو از تمرینات باشگاه کیامیدان

گزارش برنامه ورزشی سکو شبکه استانی باران از تمرینات تیم فوتسال باشگاه فرهنگی ـ ورزشی کیامیدان لاهیجان – فروردین ۱۳۹۲
Print Friendly, PDF & Email