تمرین با چشم بند تمرین با چشم بند حفظ و حمایت | چهار در برابر چهار | فوتسال هدف تقویت آگاهی محیطی ملهم از ایده اردشیر پورنعمت مدرس فوتبال تیم فوتسال جوانان باشگاه کیامیدان لاهیجان

نخستین جلسه تمرین باستانی تیم فوتسال جوانان باشگاه کیامیدان | مربی مصطفی برکتان | با همکاری هیئت ورزش های پهلوانی و باستانی لاهیجان | سه شنبه ۲۹ آبان | زورخانه علی ابن ابیطالب (ع) لاهیجان  

تیکی تاکای ۹ نفره تیم ب باشگاه کیامیدان سایه زنی تیکی تاکای ۹ نفره تیم فوتسال ب باشگاه کیامیدان ـ تابستان ۱۳۹۷ ـ سالن ورزشی شهدا

تمرین گلری

تمرین گلری باشگاه کیامیدان لاهیجان گلر ماهان ضابط مربی ساسان میرزایی